Wat als ik ziek word als zelfstandig vertaler?

Iedere zelfstandige vertaler wordt vroeg of laat geconfronteerd met ziekte: een vervelend griepje, een gebroken arm, een aanslepende verkoudheid of misschien zelfs erger … We zijn allemaal wel een paar dagen per jaar out en als zelfstandige betekent dat in de meeste gevallen dat we geen of nauwelijks een inkomen hebben. Om zieke zelfstandigen tegemoet te komen, heeft de overheid een uitkering ingevoerd, die ik hier graag met jullie overloop. Het bedrag waarop je recht hebt, varieert steeds naargelang je gezinssituatie.

Disclaimer: ik ben geen expert. Informeer je steeds grondig vóór je iets doet. Ik raadpleeg veel bronnen voor mijn artikels, maar kan niet garanderen dat ze volledig of juist zijn. Dit artikel werd het laatst geüpdatet in 2023 en vat de regels in België samen. Doe altijd je eigen onderzoek om de meest recente wetgeving te kennen.

Eerste zeven dagen ziek

Als je zeven dagen of minder niet kunt werken door ziekte, krijg je jammer genoeg geen financiële ondersteuning. Het is dus belangrijk dat je een buffer aanlegt, zodat je korte periodes van arbeidsgeschiktheid kunt overbruggen.

Vanaf dag 8

Vanaf de achtste dag dat je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een uitkering. De uitkering wordt elk jaar geïndexeerd en is afhankelijk van je gezinssituatie. Dit zijn de cijfers voor 2023:

  • Met gezinslast: € 72,92 per dag
  • Alleenstaande: € 59,37 per dag
  • Samenwonende: € 45,53 per dag

Deze som is jammer genoeg niet vrijgesteld van belastingen. Ze wordt gezien als een inkomen en dus moet je een deel weer afstaan op het moment dat je je aanslagbiljet ontvangt. De belastingen bedragen 11,11 procent. In een paar gevallen kan het percentage lager liggen, maar dat vraag je het beste na bij je ziekenfonds.

Het goede nieuws is dat deze vergoeding retroactief is. Dat betekent dat je ook de eerste zeven dagen die je moest “wachten” uitbetaald krijgt! Ben je dus minder dan acht dagen ziek, dan heb je geen recht op een uitkering. Maar ben je meer dan acht dagen ziek, dan krijg je al vanaf dag één een vergoeding.

Hoe krijg ik mijn uitkering?

Voordat je een uitkering krijgt, moet je een aantal stappen ondernemen. Vergeet je één stap? Dan kan het zijn dat je een deel van je vergoeding misloopt of zelfs helemaal niets krijgt. Opletten geblazen dus!

Zodra je ziek bent, ga je naar een dokter. Hij of zij moet een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ invullen en ondertekenen. Je arbeidsongeschiktheid begint pas te lopen vanaf de datum die de dokter op het getuigschrift zet. Je wacht dus beter niet te lang, al heb je wel wat speling. De dokter hoeft namelijk niet de datum waarop je langskomt te vermelden. Hij of zij mag ook een vroegere datum op je getuigschrift zetten en de klok maximaal veertien dagen terugdraaien.

Zodra je je getuigschrift hebt, heb je zeven kalenderdagen de tijd om het aan je ziekenfonds te bezorgen.

Mag je werken als je een uitkering ontvangt?

Ja en nee. Jijzelf mag niet werken als je een uitkering ontvangt. Als je lange tijd ziek bent, kun je wel overleggen met je ziekenfonds. Samen kunnen jullie bijvoorbeeld overeenkomen dat je het werk na enige tijd deeltijds hervat. In dat geval zakt je uitkering, maar krijg je wel nog iets. Zorg er wel voor dat je schriftelijk kunt bewijzen dat je ziekenfonds hiermee heeft ingestemd!

Betekent dat dat je zaak geen inkomen meer mag genereren? Nee. Je zaak mag gerust verder draaien, op voorwaarde dat iemand anders het werk doet. Je mag dus gerust een collega vragen om jouw vertalingen over te nemen en namens jou facturen uit te sturen. Je hoeft dus zeker niet alles stop te zetten!

Heb je nog vragen of zoek je meer informatie? Liantis heeft een heel uitgebreid artikel geschreven over de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen. Je kan ook altijd terecht bij je ziekenfonds en je sociaal secretariaat.

Scroll to top