Subsidies voor je vertalingen: wie komt in aanmerking en hoe vraag je ze aan?

Wanneer je een vertaling laat maken, kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een forfaitaire subsidie van €1.500 of €2.250. Wanneer je precies recht hebt op deze subsidie, wat je moet doen om de subsidie aan te vragen en hoe een vertaler je kan helpen bij je aanvraag, ontdek je hier.


Disclaimer

De informatie op deze pagina geeft de voorwaarden weer die FIT op zijn website beschrijft, maar bevat daarnaast ook extra uitleg die Artois Translations heeft ontvangen na een gesprek met FIT. De wetgeving verandert echter voortdurend en dus kunnen we niet garanderen dat de informatie steeds up-to-date of correct is. Het is dan ook altijd aangeraden om contact op te nemen met FIT om te zien of je project in aanmerking komt voor deze subsidies. Onderaan verwijzen we alvast naar hun website.


Wat houdt de subsidie algemeen in?

Bedrijven die naar het buitenland trekken, moeten vaak heel wat kosten maken. Vaak moeten ze hun website of webshop aanpassen en laten vertalen en ondertussen ook een grote meertalige marketingcampagne voeren om naamsbekendheid op te bouwen.

Om bedrijven hierin te steunen, keert Flanders Investment & Trade (FIT) een forfaitaire subsidie van € 1.500 uit per goedgekeurd project. Dit bedrag kan in sommige gevallen verhoogd worden naar € 2.250.

De subsidie is specifiek gericht op de ontwikkeling en vertaling van websites of webshops, bedrijfsfilms en advies van externe specialisten voor sociale media. Het is de bedoeling dat Vlaamse bedrijven dankzij deze steun online makkelijker te vinden zijn door buitenlandse klanten, agenten, partners, investeerders,…

Welke bedrijven komen in aanmerking?

Als bedrijf moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op deze subsidie:

 • De subsidie is uitsluitend voor kmo’s met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • De onderneming stelt minder dan 250 werknemers te werk.
 • De jaaromzet bedraagt maximaal € 50 miljoen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen.
 • Niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de bovenstaande voorwaarde voldoen beantwoorden.
 • De onderneming moet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving.
 • De onderneming heeft geen financiële steun van een andere instelling of overheid verkregen voor de aanmaak en/of vertaling van zijn website, webshop of bedrijfsfilm.
 • De onderneming moet het logo ‘Flanders – State of the Art’ vermelden op zijn website, webshop of in zijn bedrijfsfilm die ondersteund wordt met deze subsidie.
 • De onderneming leeft al haar verbintenissen ten aanzien van FIT na.

Daarnaast moet je onderneming ook een duidelijke toegevoegde waarde creëren voor het Vlaamse Gewest met de goederen en/of diensten waarvoor de webshop/website/bedrijfsfilm wordt gemaakt. Wat dat precies inhoudt, wordt niet verduidelijkt op de website van de FIT, maar uit een gesprek met de dienst blijkt het volgende: FIT kijkt in de eerste plaats naar de tewerkstelling in Vlaanderen.

Als je je dienst en/of product in het buitenland aanbiedt en dat ten goede komt van de tewerkstelling in Vlaanderen, komt je project in aanmerking voor subsidies. Hierbij wordt vooral gekeken naar het aantal werknemers dat je zelf, in je eigen onderneming, tewerkstelt. In sommige gevallen worden ook externe leveranciers in aanmerking genomen.

Deze uitleg is echter nog steeds heel vaag en daarom raad ik iedereen van harte aan om contact op te nemen met FIT. Pas zo kun je achterhalen of je project een meerwaarde voor het Vlaamse Gewest creëert en of je in aanmerking komt voor de subsidies.

Door deze laatste voorwaarde is het overigens erg moeilijk voor eenmanszaken, consultants en zelfstandigen om deze subsidie aan te vragen, ook al is deze officieel gericht op alle kmo’s.

Voor welke projecten kun je subsidies aanvragen?

De steun is specifiek voorzien voor de externe ontwikkeling én vertaling van drie soorten digitale, internationale en commerciële bedrijfscommunicatie:

 • Meertalige websites of webshops;
 • Bedrijfsfilms;
 • Sociale media waarvoor je advies vraagt aan externe specialisten.

Het project moet dus aan vijf voorwaarden voldoen:

 • Het project moet extern uitgevoerd worden. Enkel externe facturen komen in aanmerking.
 • De website, webshop, bedrijfsfilm en socialemediacommunicatie moeten zowel ontwikkeld als vertaald worden. Een ontwikkelingscomponent zonder vertaling of een vertaling zonder ontwikkelingscomponent komt niet in aanmerking. Je moet dus én een nieuwe website, webshops en film laten maken (of toch minstens een grondige restyling doen) én deze laten vertalen.
 • Het project is digitaal: gedrukte brochures en flyers komen niet in aanmerking.
 • Het project is commercieel: handleidingen en technische documenten komen niet in aanmerking.
 • Het project is internationaal: documenten in het Nederlands komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de steun?

Voor elk goedgekeurd project krijg je een forfaitair bedrag van € 1.500. Dat betekent dus dat je steeds € 1.500 krijgt, ongeacht de omvang en het totaalbedrag van het project.

Dit bedrag wordt verhoogd naar € 2.250 voor bedrijven die sinds 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT.

De subsidie maakt deel uit van de Europese de minimis-regelgeving, die de steun aan bedrijven over drie jaar beperkt tot € 200.000 (of € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor). Als je dus al veel de minimis-steun hebt aangevraagd, kan dat een invloed hebben op het bedrag van deze subsidie. Meer informatie vind je terug op www.vlaio.be/de-minimis.

Hoe vaak kun je de steun aanvragen?

De steun maakt deel uit van een breder pakket aan subsidies waarmee FIT export wil promoten. Je kunt namelijk voor vijf verschillende projecten terecht bij FIT:

 • Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie (waar dit artikel over gaat).
 • Een prospectiereis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement.
 • Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 • Internationaal maatwerkproject.

Je kunt vrij kiezen voor welke projecten je een subsidie aanvraagt, maar weet dat er maximaal 4 dossiers per kalenderjaar worden goedgekeurd, gespreid over de vijf bovenstaande opties. Als je dus al subsidies hebt aangevraagd voor twee prospectiereizen en twee beurzen, zit je al aan je maximum voor dat jaar en kun je geen subsidies meer aanvragen voor de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie.

Omgekeerd kun je in theorie vier keer per jaar subsidies aanvragen voor digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie, bijvoorbeeld één keer voor een nieuwe website (of grondige restyling), één keer voor een webshop, één keer voor een bedrijfsfilm en één keer voor een socialmediaproject. In de praktijk komt dit echter niet zo vaak voor.

Hoe vraag je de steun aan?

Je moet je volledige aanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de uitvoering van het project indienen via de website van FIT. Een volledige aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en alle bijlagen (kostenraming en een kopie van een of meerdere offertes).

Pas na dag 8 mag het project dan effectief aanvangen en mogen je externe leveranciers beginnen met het ontwikkelen en vertalen van je materiaal.

Het is dus heel belangrijk dat je je internationale projecten goed plant. Zorg ervoor dat je ruim op voorhand alle offertes hebt verzameld en je project met FIT hebt besproken, om te zien of je aan alle voorwaarden (vooral de meerwaarde voor het Vlaamse Gewest) voldoet.

FIT streeft er vervolgens na om je aanvraag binnen 60 kalenderdagen te analyseren en een beslissing te nemen. Deze termijn kan echter oplopen in drukkere periodes.

Wanneer ontvang je de steun?

De subsidie wordt ten laatste zes maanden na goedkeuring van je aanvraag uitbetaald. In die periode van zes maanden moet je kunnen aantonen dat het project door externen is uitgevoerd en dat je het logo ‘Flanders – State of the Art’ in het project hebt opgenomen.

Wat kan je vertaler voor je doen?

Voor ik verder ga, wil ik even verduidelijken dat het niet uitmaakt met welke vertaler je samenwerkt om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Je kmo moet inderdaad een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben, maar dat betekent niet dat ook je vertaler daar gevestigd moet zijn. Je kunt dus gerust met vertalers uit Brussel of Wallonië of elders samenwerken.

Maar hoe kan een vertaler je nu precies helpen bij de aanvraag van je subsidies? Zelf probeer ik klanten altijd zo goed mogelijk te adviseren. Ik bekijk samen met jou of je in aanmerking komt voor de steun en adviseer je over de termijnen die nodig zijn voor de vertaling. Ik reageer onmiddellijk op vragen over je dossier en ook als FIT extra informatie wenst over de vertaler, stuur ik die meteen door.

Interessante bronnen

Heb je een project dat mogelijk in aanmerking komt voor subsidies? Neem dan zeker contact op met FIT om te zien of je aan alle voorwaarden voldoet.

Daarnaast kun je ook altijd op de volgende websites terecht voor meer informatie.

Wilt u een website, webshop of socialemediacampagne laten vertalen?

Artois Translations helpt u graag. Wij zijn gespecialiseerd in SEO en denken actief mee met uw socialemediastrategie. We zijn ook goed op de hoogte van de subsidies voor vertalingen, zodat we u te allen tijde kunnen bijstaan met advies.

Scroll to top