6 dingen die een vertaler doet om jouw tekst hoger te laten ranken (SEO)

Wil je je website laten vertalen? Dan loont het zeker de moeite om eens te polsen naar de SEO-kennis van je vertaler. Ook vertalers kunnen namelijk een aantal kleine ingrepen doen waardoor hun SEO-vertaling beter scoort dan een klassieke vertaling zonder deze ingrepen.

De juiste zoekwoorden gebruiken

Dat een SEO-tekst opgebouwd is rond de juiste zoekwoorden is geen geheim. Maar wist je dat deze zelfde zoekwoorden ook een vertaling maken of kraken? Het is dus heel belangrijk dat je vertaler op voorhand weet welke zoekwoorden hij extra in de verf moet zetten.

Laat je echter niet vangen: het volstaat niet om de zoekwoorden die goed scoren in jouw moedertaal letterlijk te vertalen naar de gewenste doeltaal. Gaat jouw tekst over koffie, dan mag je er natuurlijk wel van uitgaan dat de Engelse vertaler ‘coffee’ moet gebruiken en de Franse vertaler ‘cafĂ©’, maar er zijn evenveel gevallen waar een letterlijke vertaling niet werkt.

Zo moest ik een tijdje geleden een Engelse tekst over interieur vertalen. De Engelse auteur had als zoekwoord “build workspace” gekozen, want de tekst ging over het inrichten van co-workingplekken. In het Nederlands merkte ik echter dat de letterlijke vertaling “werkplek bouwen” nauwelijks hits had. De term “werkplek inrichten” was al iets populairder, maar wat echt een hoog zoekvolume had, was de term “kantoor inrichten”.

Een iets extremer voorbeeld: terwijl in Ierland het woord “kitchen press handles” een zoekvolume heeft van 260 hits, heeft datzelfde woord in het Verenigde Koninkrijk maar 10 hits. Kijken we naar het synoniem “kitchen cupboard handles”, dan zien we dat de term in het VK 6.600 hits heeft, terwijl het zoekvolume in Ierland stokt op 20 hits.

Een vertaler kan voor jou opzoeken welke zoekwoorden het beste scoren in zijn moedertaal.

Een nieuwe title tag en heading schrijven

Een title tag is de titel die je gewoonlijk in de zoekresultaten van Google ziet verschijnen. De heading tag is dan weer de titel die je in het artikel zelf ziet verschijnen. Een title tag en heading tag zijn niet altijd identiek. Sterker zelfs: Google raadt af om de titel van je artikel ook als titel op Google te gebruiken.

Maar wat heeft dit nu met vertalingen te maken? Hoewel een heading zo lang mag zijn als je zelf wil, mag een title tag niet langer zijn dan 575 pixels. Dat zijn ongeveer 60 tekens.

Als een vertaler je title tag letterlijk vertaalt, kan het gebeuren dat de vertaalde titel langer is dan de oorspronkelijke titel en bijgevolg niet meer in de zoekresultaten van Google past. Gelukkig zijn SEO-vertalers hier goed van op de hoogte en zullen ze er altijd voor zorgen dat je title tag de richtlijnen van Google respecteert.

Een vertaler kan je title tag volledig herschrijven zodat die nog steeds de kern van je tekst weergeeft en de lezer aantrekt, maar ook de maximale lengte respecteert.

De URL vertalen

Wist je dat Google ook je URL analyseert? Je hebt met andere woorden altijd een streepje voor als je URL geoptimaliseerd is en je zoekwoord bevat. Als we dan opnieuw stilstaan bij het feit dat je in het Engels niet altijd dezelfde zoekwoorden gebruikt als in het Frans of Nederlands, begrijp je ook meteen dat een vertaler ook bij de URL een grote rol speelt.

Een vertaler kan je URL herschrijven zodat het juiste zoekwoord in de adresbalk verschijnt.

Alt-tekst aan je afbeeldingen toevoegen

De alt-tekst is een zinnetje waarmee je beschrijft wat er op je afbeeldingen te zien is. Zodra je afbeelding dan even niet wil laden, toont je website deze beschrijving, zodat bezoekers toch nog weten wat er normaal te zien is. De alt-tekst is ook waardevol voor slechtziende websitebezoekers. Hun toestel leest de alt-tekst voor en zo weten ook zij wat er op je website staat.

Net zoals de URL, vindt Google het fijn als je zoekwoord in de alt-tekst staat en dus is het altijd aangeraden om ook tijdens de vertaling even aandacht aan de alt-tekst te besteden.

Een vertaler zorgt ervoor dat je alt-tekst duidelijk is en het juiste zoekwoord bevat.

De metabeschrijving lokaliseren

De metabeschrijving is de korte tekst onder de titel die je in de zoekresultaten van Google ziet verschijnen. En net zoals de title tag, is deze gebonden aan een tekenlimiet. Een letterlijke vertaling is hier dus meestal niet mogelijk, omdat een vertaling vaak langer is dan de originele tekst. Reken dus op je vertaler om de metabeschrijving te herschrijven.

Een vertaler kan je metabeschrijving herschrijven zodat ze volledig op Google verschijnt en niet afgebroken wordt met drie puntjes.

De tekstopmaak verzorgen

Naast de bovengenoemde, eerder technische elementen, heeft een vertaler ook een grote impact op de opmaak en inhoud van je tekst. Google heeft graag dat je tekst duidelijk is en heeft hiervoor een aantal regels vooropgesteld. Zo telt een alinea beter niet meer dan 150 woorden en gebruik je om de 300 woorden toch best een tussenkop. Passieve zinnen zijn absoluut te vermijden en ook lange zinnen zijn not done.

Als je tekst al geoptimaliseerd is, mag je ervan uitgaan dat de vertaler jouw structuur gewoon kan overnemen. Is je tekst niet geoptimaliseerd? Dan zal de vertaler waarschijnlijk hier en daar wat zinnen omgooien of wat meer witruimte toevoegen om het geheel zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor Google.

Een vertaler zorgt ervoor dat zijn vertaling vlot leest. Hij schrijft een actieve tekst waarin korte en lange zinnen elkaar afwisselen en plaatst je zoekwoorden op strategische plaatsen.

Wil je je website laten vertalen?

Als SEO-vertaler heb ik talloze SEO-opleidingen gevolgd en weet ik precies wat jouw website nodig heeft.

Scroll to top