Een projectprijs

Toen ik vorige week een blog schreef over het woordenaantal en of je moet kijken naar de bron- of de doeltekst, vermelde ik dat sommige talen heel uitgebreid zijn en anderen juist heel beknopt. Als je een tarief op woordenaantal berekent, kun je hierdoor soms verlies lijden en bijgevolg gaf ik de raad jouw woordtarief voldoende hoog te maken.

Een collega reageerde toen dat er ook een andere manier was om dit specifieke probleem en nog heel wat andere problemen op te vangen: een projectprijs.

Wat is de bedoeling van een projectprijs? Een projectprijs is niet gewoon de vermenigvuldiging van het aantal woorden met jouw woordprijs. Het is een totaalbedrag dat alle kosten voor een project omvat, van vertaling, tot revisie, projectmanagement, boekhouding, speciale diensten, onderhandelen, …

Het is de som van heel wat factoren die jou toestaat alles in rekening te brengen wat je doet. Dit is erg gebruikelijk bij rechtstreekse klanten. Voor hen is dit ook heel makkelijk, want op de offerte zien ze één enkel bedrag en kunnen ze meteen oordelen of dat binnen hun budget valt of niet.

Inderdaad, je hoeft niet alles wat je aanrekent gedetailleerd te vermelden met prijs. Enkel het totaalbedrag is goed. In een mail motiveer je dan natuurlijk die prijs en maak je duidelijk wat jou onderscheidt van de concurrentie, maar de klant hoeft helemaal niet te weten welke kleine details je aanrekent en vooral hoeveel dat kost.

Trouwens, veel klanten hebben maar beperkte ervaring met vertalers. Van sommige diensten die je aanrekent, begrijpen ze misschien niet honderd procent het nut. Door gewoon één prijs te geven, vermijd je dat de klant jouw tarief in vraag stelt omdat hij niet akkoord gaat met detail X.

Bijvoorbeeld: factureren kost steeds geld. De factuur opstellen duurt een tiental minuutjes en de boekhouder vraagt een forfaitair bedrag per factuur om die te verwerken. Logischerwijze ga je dat in jouw totaalprijs verwerken.

Wanneer je de klant vervolgens uitlegt wat jouw tarief inhoudt, zul je echter niet expliciteren dat er ook € 10 boekhoudkosten inzitten, bijvoorbeeld. Je legt enkel uit hoe jij de brontekst in een geweldige vertaling zult omtoveren.

Als je er toch voor kiest aan te geven dat je ook boekhoudkosten aanrekent, kan de klant allerlei tegenargumenten aanbrengen. Twee typische voorbeelden: “Ik beloof je grote volumes”, “Ik stuur meerdere opdrachten deze maand die je dan kunt bundelen op één factuur”.

Hoe bereken je nu zo’n totaalprijs? Alles hangt eigenlijk af van de diensten die je belooft, de opdracht en jouw eigen tarieven. Als je met eindklanten werkt, is het meestal de bedoeling dat je een afgewerkte vertaling levert, waarbij jij dus ook instaat voor revisie. De totaalprijs voor zo’n basisproject bestaat meestal uit de volgende elementen:

• Vertaaltarief: aantal woorden x woordprijs
• Revisietarief: aantal woorden x woordprijs
• Projectmanagement: een vast percentage of een woordtarief
• Eventuele extra diensten die je levert

Het deel ‘projectmanagement’ is wat bij vertaalbureaus vaak de marge wordt genoemd. Het is hoeveel je overhoudt nadat je de vertaler en de revisor hebt betaald, ongeacht of je een van die twee taken zelf uitvoert.

Dat aandeel projectmanagement bedraagt bij vertaalbureaus zo’n 30-40%. Zelf geef ik de voorkeur aan een woordtarief, waarbij ik 3 tot 4 cent per woord aanreken voor projectmanagement.

Je zou ook met een vast bedrag kunnen werken of met een uurtarief. In mijn ogen houdt dat echter meer nadelen in dan voordelen. Een vast bedrag is niet aangepast aan de lengte van een tekst en een uurtarief is onvoorspelbaar, terwijl het doel van een projectprijs net is dat je één definitieve prijs aan de klant kunt voorleggen.

Vind je 30% veel voor projectmanagement? Denk dan eens na over wat het allemaal inhoudt:

• Alle boekhouding
• Alle contacten met de betrokkenen: de klant, de vertaler, de revisor, … Als de één een vraag heeft, moet je zorgen dat je bij de ander een antwoord krijgt
• Marketing: ook alle inspanningen die je levert om een klant te winnen mag je inbrengen
• Onderhandelen: een offerte opstellen kost ook tijd en dus geld
• Alle tools die je gebruikt: een CAT-tool betaalt zichzelf niet

Ook als je zelf de vertaling of de revisie van de opdracht verzorgt, mag je geld vragen voor projectmanagement. Beide staan volledig los van elkaar.

Voor we afsluiten wil ik trouwens ook benadrukken dat een projectprijs vooral gebruikelijk is bij eindklanten. Bij vertaalbureaus hoef je enkel een woordprijs voor vertalen of revisie (of andere diensten) op te geven. Voor hen lever je namelijk maar een deel van een breder project, niet het volledige project.

Dat betekent echter niet dat je bepaalde administratieve kosten niet in rekening mag brengen. Zorg voor een voldoende hoog woordtarief en hanteer ook gerust een minimumtarief. Zoals ik al zei: een boekhouder en CAT-tools betalen zichzelf niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven