Betaald ziekteverlof voor zelfstandigen

Iedere zelfstandige wordt vroeg of laat geconfronteerd met ziekte: een vervelend griepje, een gebroken arm, een aanslepende verkoudheid of misschien zelfs erger …

We zijn allemaal wel een paar dagen per jaar out en als zelfstandige houdt dat voorlopig jammer genoeg nog steeds in dat we dan geen of nauwelijks inkomen hebben.

Om zieke zelfstandigen tegemoet te komen, heeft de overheid een uitkering ingevoerd, die ik nu graag even met jullie overloop. Het bedrag waarop je recht hebt, varieert steeds van de duur van jouw arbeidsongeschiktheid en jouw gezinssituatie.

Eerste twee weken ziek

De eerste twee weken dat je niet kunt werken, krijg je jammer genoeg nog geen financiële ondersteuning. De enige manier om zo’n lange periode zonder inkomen te overbruggen is, voorlopig, door wat spaargeld als buffer aan de kant houden.

Vanaf dag 15

Vanaf de 15de dag dat je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een bescheiden uitkering. Die bedraagt sinds 1 maart 2019, afhankelijk van je gezinssituatie:

• Met gezinslast: € 60,26
• Alleenstaande: € 48,22
• Samenwonende: € 36,47

Deze som is jammer genoeg niet vrijgesteld van belastingen: er wordt 11,11 % ingehouden zodra het bedrag wordt uitgekeerd, zoals bij een loon als werknemer. Je betaalt een voorheffing.

Vanaf 1 jaar

Zodra je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een invaliditeitsuitkering. Het RIZIV maakt een onderscheid tussen mensen die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn en hun zaak stopzetten en mensen die hun zaak niet stopzetten.

In de praktijk echter lijkt er me geen verschil: de bedragen die worden uitgekeerd zijn zowel voor wie stopt als wie verder doet dezelfde, opnieuw:

• Met gezinslast: € 60,26
• Alleenstaande: € 48,22
• Samenwonende: € 36,47

Het enige verschil is, in mijn ogen, dat er bij deze invaliditeitsuitkering geen voorheffing van 11,11% afgaat. Je krijgt het bedrag dus integraal. Toch is het niet belastingvrij: als je jouw personenbelasting invult, moet je jouw totale inkomen voor het vorige jaar aangeven, dus ook alle inkomsten uit uitkeringen. Op dat moment moet je dan belastingen betalen. Je kunt hier echter ook al op inspelen door een regeling aan te vragen waarbij je een voorheffing betaalt.

Uitkering vanaf dag 1?

De huidige Belgische regering heeft een wetsvoorstel af waarin ze voorstelt de zogenaamde carensperiode (die eerste twee weken waarin je geen uitkering krijgt) te schrappen. Zelfstandigen zouden dan al vanaf de eerste dag een uitkering krijgen.

De kans is klein dat dit voorstel nog voor de verkiezingen in mei wordt gestemd, maar het zou in elk geval een enorme sprong vooruit zijn voor zelfstandigen! Duimen dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven