Betaald ziekteverlof voor zelfstandigen

Iedere zelfstandige wordt vroeg of laat geconfronteerd met ziekte: een vervelend griepje, een gebroken arm, een aanslepende verkoudheid of misschien zelfs erger … We zijn allemaal wel een paar dagen per jaar out en als zelfstandige houdt dat voorlopig jammer genoeg nog steeds in dat we dan geen of nauwelijks inkomen hebben.

Om zieke zelfstandigen tegemoet te komen, heeft de overheid een uitkering ingevoerd, die ik nu graag even met jullie overloop. Het bedrag waarop je recht hebt, varieert steeds naargelang je gezinssituatie.

Eerste zeven dagen ziek

De eerste zeven dagen dat je niet kunt werken, krijg je jammer genoeg nog geen financiële ondersteuning. De enige manier om zo’n lange periode zonder inkomen te overbruggen is, voorlopig, door wat spaargeld als buffer aan de kant houden.

Vanaf dag 8

Vanaf de achtste dag dat je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een uitkering. Die bedraagt sinds 1 juli 2019, afhankelijk van je gezinssituatie:

• Met gezinslast: € 62,08 per dag
• Alleenstaande: € 49,68 per dag
• Samenwonende: € 38,10 per dag

Deze som is jammer genoeg niet vrijgesteld van belastingen: er wordt 11,11 % ingehouden zodra het bedrag wordt uitgekeerd, zoals bij een loon als werknemer. Je betaalt een voorheffing.

Het goede nieuws is wel dat deze vergoeding retroactief is. Ben je minder dan acht dagen ziek, dan heb je geen recht op een vergoeding, maar zodra je meer dan acht dagen niet kunt werken door ziekte of een ongeval, ontvang je een vergoeding die ook de eerste acht dagen overbrugt. In dat geval ben je dus al vanaf dag één gedekt.

Hoe krijg ik mijn uitkering?

Voordat je een uitkering krijgt, moet je wel een aantal belangrijke stappen ondernemen. Vergeet je één stap? Dan ontvang je jammer genoeg niets. Opletten geblazen dus!

Zo kom je pas in aanmerking voor de uitkering als je een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ laat invullen en ondertekenen door je behandelende arts én als je dit getuigschrift binnen de 7 kalenderdagen aan je ziekenfonds bezorgt.

De periode van acht dagen begint ook pas te lopen op de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend.

Als je dus tien dagen ziek bent en je pas op dag vijf naar de dokter bent gegaan, krijg je jammer genoeg geen uitkering meer. Ga je al op dag één naar de dokter, maar bezorg je het getuigschrift niet tijd aan je ziekenfonds, ook dat zorgt ervoor dat je je recht verliest.

Scroll to top