SPECIALISATIES

Algemeen juridische & zakelijke communicatie

Heel wat bedrijven vertrouwen mij hun administratieve en juridische dossiers toe. En ook overheidsinstellingen doen regelmatig een beroep op mijn diensten.

AVG
Ik heb al tientallen privacyverklaringen, gegevensverwerkingsovereenkomsten en opleidingen over de AVG vertaald, voor farmabedrijven, verzekeringsmaatschappijen, verdelers van fietsen en scooters, meubelproducenten ... overal in Europa.

Algemene voorwaarden
Elk bedrijf heeft zijn eigen algemene voorwaarden en zo heb ik al mogen vertalen voor chocolatiers, internationale banken, cruiseorganisaties, ijsjesproducenten enz.

Vergaderverslagen
Heel wat overheidsinstellingen doen een beroep op mij voor hun meertalige vergaderingen, maar ook vzw’s, vliegtuigmaatschappijen, voedselproducenten enz. houden van mijn duidelijke, ondubbelzinnige schrijfstijl.

Procedures en bestekken
Ik heb onder meer al procedures vertaald voor de registratie van kandidaten bij verkiezingen, procedures rond risicobeheer voor een internationale bank en een handleiding voor het oplossen van problemen voor een IT-bedrijf. Daarnaast vertaal ik ook regelmatig bestekken voor overheidsdiensten.

Juridische gidsen
Ik heb een volledige juridische gids rond biosimilars vertaald en de juridische en praktische gids betreffende precaire bezetting.

Overheidsteksten
Ik heb meerdere wetteksten rond ruimtelijke ordening vertaald, omzendbrieven van staatssecretarissen, verslagen van interkabinetwerkgroepen en adviezen van controleorganen.

Richtlijnen en protocollen
Richtlijnen bij een panelgesprek voor een meubelgigant, gedrags- en communicatiecode voor een farmaceutisch bedrijf, methodologische gids voor een overleggroep rond gezondheid en welzijn, script voor een telefonische enquête, richtlijnen bij een verhuis van een chemisch bedrijf, richtlijnen rond de prijszetting van verdelers van medische producten enz.

Businessplannen en visiedocumenten
Voorstelling van de visie (driejarenplan) van een Brussels cultureel centrum, een rapport met de toekomstvisie van een Belgische milieuorganisatie (onder meer over het belang van groene ruimtes, de impact van mobiliteit op de luchtkwaliteit en het openbaar vervoer), strategische doelstellingen van een internationale laminaatfabrikant enz.

Wetten
Artikel over een nieuwe beveiligingswet, opleiding over de wetgeving voor bewakingsagenten, algemene opleiding over de Belgische wetgeving (welke nationale en internationale wetten zijn er voor wie van toepassing, wie maakt de wetten en wat is hun impact …) enz.

Contracten
Contract voor de mediarechten voor een internationale voetbalorganisatie, stagecontract tussen een MBA-student en een bank, overeenkomst m.b.t. uitbesteding voor een economische operator enz.

HR
Ik vertaal voornamelijk arbeidsovereenkomsten en allerlei documenten die te maken hebben met evaluatie en assessment, zoals een evaluatiekaart en scripts voor rollenspellen.

Formele brieven
Wilt u uw personeel of klanten formeel van iets op de hoogte brengen? Ik vertaal regelmatig betalingsherinneringen en waarschuwingen, maar ook brieven waarin bijvoorbeeld een nieuw bonussysteem wordt uitgelegd of mails waarin bedrijven een maandelijkse update geven aan hun aandeelhouders en partners.

Enquêtes
Uw personeel en klanten betekenen natuurlijk alles voor u en dus kunt u rekenen op mij voor al uw enquêtes. Ik heb al veel enquêtes rond ergonomie, communicatie en welzijn op het werk vertaald en ook uw enquête is in goede handen.

Andere
Als onderneemster ben ik dol op alle soorten bedrijfsdocumenten, ook andere dan degenen die ik hier heb opgesomd. Ik vertaal vaak e-mailsjablonen, onderzoeksrapporten en zelfs hele mailcampagnes en wedstrijden voor bedrijven. Alles dat uw werknemers en klanten aanspreekt!

Behoren uw bedrijfsdocumenten niet tot een van de bovenvermelde categorieën? Geen zorgen. Hierboven som ik enkel mijn grootste projecten op. Ik heb zeker en vast ook ervaring met uw tekst. En mocht dat toch niet het geval zijn, help ik u graag zoeken naar de juiste vertaler.

Scroll to top